Tuesday, March 31, 2009

Veels Geluk, Christian de Wit

Baie geluk, Christian de Wit, met jou A-gemiddeld in die matriek eind-eksamen. Christian was in 2008, Hoër Landbouskool Oakdale te Riversdal, se Dux-leerling. Hy het uitstaande punte vir Wiskunde, Natuurwetenskappe, Landbouweten-skappe, Lewens Oriëntering, Engels en Afrikaans behaal.

Christian was voorheen ‘n leerder by Hoërskool Zwartberg waar hy gr 10 klaargemaak het. Hy studeer nou ingenieurswese by die Universiteit Stellenbosch.

No comments: