Friday, June 29, 2007

loveLife Games Come to Town!

- Linda Jaquet -

Die loveLife Spele sal Saterdag, 4 Augustus, vir die eerste keer in Prince Albert gehou word. Die Spele is 'n gesamentlike poging van die organisasie loveLife en die Suid Afrikaanse regering, en sluit die jeug van Prince Albert, Klaarstroom en Leeu-Gamka in. Dit behels 'n reeks sport en ander aktiwiteite wat nie slegs groot spiere en ‘n vinnige paar bene verg nie.

Daar sal debat, drama, sang en trom-poppies wees, asook twee opwindende nuwe aktiwiteite: “Ultimate Frisbee” en “Ultimate Dance”!

Daar is ook ‘n afdeling wat toegewy word aan inheemse speletjies, en die plaaslike organiseerders is gretig om hul behendigheid met kleilat, jukskei en kennetjie met ons tieners te deel. Wenners gaan deur om op Distriksvlak te kompeteer, en kan gekeur word om die Provinsie te verteenwoordig by die Nasionale loveLife Spele.

loveLife is a nationwide organisation that encourages young people to adopt healthy lifestyles, make informed choices and love life rather than waste it; thereby preventing HIV/AIDS, sexually-transmitted infections and teenage pregnancy.

The local loveLife Games organising committee, which is chaired by Joey van Rooyen, with Jakoba Visagie as Vice Chairperson, is already hard at work on the Games. Information sessions and posters at schools and community organisations will keep the public informed of where, who and how the Games will take place.

No comments: