Saturday, February 27, 2010

Die Kragstasie in Klipstraat

- Adri Schoeman -

Nadat ek Anoniem en Mnr. McKnight se IS/ISSIE–polemiek gelees het (Januarie 2010), het ek besef dat Prince Albert nog nie sy ware aard van “saamstaan” verloor het nie. Dit het my laat besluit om die volgende staaltjie te vertel.

Rondom 1937 het die stadsvaders be-sluit dis tyd dat die dorpie elektrisiteit kry. Soos vandag nog as groot besluite geneem moet word, het daar dadelik ‘n skeuring plaasgevind en was daar twee groepe mense, naamlik die vir-groep en die teen-groep.

Die vir’s het die dorp ingevaar en die voordele deeglik propageer. Die teen’s het ook die dorp ingevaar en met me-ning vertel hoe duur die elektrisiteit gaan wees en dat almal hulle bankrot gaan betaal .(Vir my baie interessant dat hierdie voorspelling toe sewentig jaar later waar geword het!)

Wel, die vir’s het toe gewen en die krag is aangelê. Sommige huise en sommige strate het krag gekry, nie alle huise en alle strate nie. Toe die krag aangeskakel is, het die besparing dan ook dadelik begin. Twee vrouens het die saak bespreek: “En toe aunt Helen, hoe gaan dit nou daar met julle in die Bo-dorp vandat julle elektrisiteit het?”

Die antwoord was voorwaar iets om aan te teken vir die nageslag: “Ai, nig Dollie, nou praat jy ‘n groot ding. Dit gaan sleg, baie sleg. Ons het nog nooit in die DONKERTE geleef soos vandat ons LIGTE gekry het nie!”

No comments: