Sunday, August 30, 2009

Boekenuus

Leila word lig
deur Chanette Paul-Hughes

“En Helen, weet jy nou dat die lig nie van buite af in die hart ingebring kan word nie? Dat die bron binne-in-ons is waar ons diet net moet ontdek. Ontgin. Integreer met die skadu.”

Die verhaal
Leila en Charles de Winter is twintig jaar getroud. Leila voel egter haar huwelik is verby sy “sell by date.” ‘n Doodsberig van die beeldhouer Jerome van Niekerk en ‘n oproep dat hy vir haar ‘n brief nagelaat het, laat haar haar tasse pak om via Nieu-Bethesda na George te reis om antwoorde te probeer kry.

Uit die brief kan sy aflei dat Jerome nie van plan was om selfmoord te pleeg nie. ‘n Besoek aan sy huis en die ontrafeling van beelde wat deur hom geskep is, bring antwoorde.

Temas
Reis: Leila gaan op ‘n uiterlike en innerlike reis wat bevryding bring.

Lig en donker: Die titel dui reeds op die lig/donker kant. Leila is afgelei van die Arabiese woord “laila” wat duisternis of nag beteken.

Elke mens het ‘n lig- en donkerkant. Daar word dan ook op die lig-en skadukant van die karakters (en by implikasie die mens) gefokus.

Mitologie, die Freudiaanse sielkunde, kuns en Outsider-skap speel ‘n belangrike rol om die verhaal en die karakters te verstaan.

Bieg: Deur te bieg verstaan mens beter; kunstenaars deur te verbeeld; skrywers deur die woord; die gewone mens deur te praat. Elke mens het sy eie manier. Die karakters bieg elk op sy eie manier en so kom duidelikheid.
Chanette Paul se navorsing oor Helen Martins (die Uilvrou) en Outa Lappies lewer ‘n waardevolle bydrae tot die verstaan van die verhaal.

Leila word lig boei end-uit en is beide spanning- en liefdesverhaal.

Leila moet nie te lig geskat word nie!

Ronél McKnight

No comments: